Pořadatel

Pořadatelem závodů Pyšelský Kopeček je parta běžců z Pyšel a Kopeček 2016, z.s.

Datum a místo konání

20.04.2024

Pyšely, okr. Benešov, start – areál fotbalového hřiště SK Pyšely, GPS souřadnice 49.8787483N, 14.6794725E

Přehled tratí, startovného a mezních termínů

Závod v trailovém běhu je vypsán na tratích 6,5 km, 11,5 km, 21 km a 81 km

Závod v canicrossu je vypsán na tratích 6,5 km a 11,5 km a 21 km

Závod je určen pro širokou veřejnost s limitem 250 závodníků.

ultraPUNKtrail 80 kmpřihlášky pouze do 31.03. 2024690 Kč
na místě900 Kč
ultraPUNKtrail štafeta 2×40 kmpřihlášky pouze do 06.03. 20241180 Kč
na místě1490 Kč
Pyšelský Kopeček KLASIK 21 kmdo 31. 01. 2024410 Kč
od 01. 02. do 10. 04. 2024480 Kč
od 11. 04. 2024 a na místě590 Kč
Pyšelský Kopeček MINI 11,5 kmdo 31. 01. 2024410 Kč
od 01. 02. do 10. 04. 2024480 Kč
od 11. 04. 2024 a na místě590 Kč
Pyšelský Kopeček BEJBY 6,5 kmdo 31. 01. 2024320 Kč
od 01. 02. do 10. 04. 2024390 Kč
od 11. 04. 2024 a na místě500 Kč
mládež do 15 letZdarma
Pyšelský Kopeček dětské běhypro děti do 13 letZdarma

Časový harmonogram

Sobota 20. dubna 2024
5:45 – 6:40Prezence ultraPUNKtrail 80 km a ultraPUNKtrail štafeta 2×40 km v místě startu
7:00Start ultraPUNKtrail 80 km a ultraPUNKtrail štafeta 2×40 km
9:30 – 10:40Prezence dětí
11:30 – 13:20Prezence dospělých
11:00Start dětského běhu H6
11:05Start dětského běhu K6
11:10Start dětského běhu H10
11:20Start dětského běhu K10
11:30Start dětského běhu H13
11:45Start dětského běhu K13
12:10Vyhlášení dětských kategorií
13:50Start canicrossu na 21 km a 11,5 km
14:00Start závodu Pyšelský Kopeček 21 km
14:10Start závodu Pyšelský Kopeček 11,5 km
14:20Start canicrossu na 6,5 km
14:25Start závodu Pyšelský Kopeček 6,5 km
14:40Očekávaný doběh prvních závodníků
16:30Vyhlášení výsledků všech běhů
17:00Losování tomboly (losují se startovní čísla – každý může vyhrát, ale jen s vlastním startovním číslem)
21:00Uzavření tratě ultraPUNKtrail 80 km

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na časový posun. Proto se prosím dostavte s dostatečnou časovou rezervou.

Starty jednotlivých závodů jsou hromadné. 

Ceny nejsou právně vymahatelné.

Podrobnosti k tratím

Všechny trasy se běží proti směru hodinových ručiček.

Pyšelský Kopeček 21 km, Pyšelský Kopeček 11,5 km, Pyšelský Kopeček 6,5 km 

Povrch tratí tvoří z 90% lesní a polní cesty. Zbytek jsou silnice III. třídy.

Občerstvovací stanice

Snažíme se omezit množství jednorázových kelímků na občerstvovacích stanicích. Proto prosíme o použití vlastního kelímku nebo láhve mimo prostoru startu a cíle. Snížíme tak množství zbytečného plastu. Děkujeme za pochopení.

Na trati Pyšelský Kopeček 21 km jsou tři občerstvovací stanice – na 5. km, 11. km a 15. km.
Na trati Pyšelský Kopeček 11,5 km je jedna občerstvovací stanice na 5. km.

Pro závodníky je k dispozici voda, iontový nápoj, banány, jablka, čokoláda a rozinky.

ultraPUNKtrail 80km, ultraPUNKtrail štafeta 2×40 km

Trať ultraPunktrail 80 km kopíruje trasu Pyšelského Kopečku Klasik 21 km na 11. km k Mlýnskému rybníku, kde se odpojí a po zhruba 55 km okruhu se zde opět napojí na kratší trasu vedoucí do cíle v Pyšelích.

Navigace by měla být bezproblémová za pomoci turistických značek a vlastního značení trati. Povinností je mít s sebou papírovou mapu, případně mít trasu nahranou v hodinkách nebo v telefonu. Soubory gpx jsou k dispozici v sekci Trasy.

Občerstvovací stanice

Na trase bude sedm zastávek s možností občerstvení. Kilometráž a otevírací doba je uvedena v následující tabulce.

Mlýnský rybník10,8 km7:30 – 9:00v ceně
Skiareál Chotouň20,5 km8:30 – 11:00v ceně
Restaurace U Čudy31,4 km9:00 – 13:00v ceně
Prosečnice – Lom42,2 km10:30 – 15:30v ceně
Barochov58,9 km12:00 – 18:00v ceně
Mlýnský rybník68,2 km12:30 – 18:30v ceně
Řepčice71,0 km12:45 – 20:00v ceně

Pro závodníky je k dispozici voda, iontový nápoj, čaj, cola, pivo, banány, jablka, čokoláda, rozinky, sůl, salám, sýr, oříšky.
Na vybraných občerstvovacích stanicích polévka, chléb se sádlem nebo nutellou.

Povinná výbava

Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémní závod, je potřeba být připraven na nečekané nouzové události. Minimální výbava musí obsahovat:

 • po celou dobu nabitý a zapnutý telefon (číslo na organizátory bude vytištěno na startovních číslech, pro rychlou zdravotní pomoc volejte 112)
 • doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny
 • izotermickou fólii, která vás v případě nehody udrží v teple
 • elastické obinadlo
Dále doporučujeme:
 • čelovku (ke konci časového limitu už bude tma)
 • minimálně 1l pití a nouzové jídlo (např. energetickou tyčinku)
 • dostatečnou hotovost pro nákup občerstvení mimo občerstvovací stanice, případně na vlak nebo taxi pokud se rozhodnete závod nedoknčit
 • trekové hole
 • sledujte počasí a nepodceňujte oblečení – nepromokavé oblečení do deště, opalovací krém a pokrývku hlavy v případě slunečného počasí

Kategorie

Dětské závody100 mholky a kluci do 6 let2018 a mladší
800 mholky a kluci do 10 let2014 – 2017
1500 mholky a kluci do 13 let2011 – 2013
Běžecké závody80 km a štafeta 2×40 kmženy a muži bez rozlišení věku
11,5 km a 21 kmženy a muži do 44 let≥1980
ženy a muži nad 44 let≤1979
6,5 kmženy a mužibez rozlišení věku
Canicross21 km, 11,5 km a 5 kmženy a mužibez rozlišení věku

Podmínky účasti na závodech

Účastníci dětských závodů do 13let se mohou závodů zúčastnit pouze za dozoru zákonného zástupce. Účastníci od 14let věku jsou automaticky zařazeni do kategorie dospělých, ale účastníci mladší 18let se mohou závodu zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. 

Každý účastník prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pořadatelé doporučují všem startujícím, aby ve vlastním zájmu nastoupili k závodu po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu a aby se podrobili lékařské prohlídce. 

Každý účastník závodu (mimo dětské závody), je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický čip. V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován a bude mu účtován poplatek 500Kč.

Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

Podmínky pro závody v canicrossu

Všichni psi (i nezávodící) musí mít platné očkování – vzteklina, parvoviroza, psinka. Očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc. Nemocní psi nebudou přijati. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu v okolí startu a uklízeli po svých psech. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. Doporučujeme mít uzavřené pojištění na škody způsobené psem.

Povinnosti účastníka závodu

Všichni účastníci berou na vědomí, že jsou v rámci závodu povinni:

 • chránit přírodu, chovat se k ní ohleduplně (neodhazovat odpadky apod.) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení chráněných přírodních oblastí
 • dodržovat pravidla silničního provozu při pohybu na pozemních komunikacích za běžného provozu
 • brát ohled na chodce na značených i neznačených turistických stezkách
 • chovat se s respektem k ostatním účastníkům závodu a ctít fairplay
 • splňovat aktuálně platná protiepidemiologická opatření

Měření časů

Kategorie H6 a K6: bez měření času.

Kategorie H10, K10, H13 a K13: ruční měření.

Kategorie dospělých ultraPUNKtrail 80 km: ruční měření + kontroly na trati. Závodník je povinen označit průchod kontrolními body pomocí zapůjčeného čipu a prokázat průchod „nečipovými“ kontrolami dle pokynů pořadatele.

U ostatních tratí dospělých kategorií je použita technologie elektronických čipů. Čipy se připevňují pomocí pásky nad kotník libovolné nohy a musí tam zůstat po celou dobu závodu. Jinak nebude závodníkův čas změřen. Startovní čísla se připevňují na hruď a musí být viditelná.

Registrace

Informace o způsobu platby startovného obdržíte v potvrzovacím emailu po provedení registrace (pokud nedostanete potvrzovací email o registraci či zaplacení startovného do několika hodin od přihlášení, napište na info@stopnito.cz )

Registrací na závod uděluje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami závodu Pyšelský kopeček.

Závodníci, resp. jejich zákonní zástupci, dávají souhlas organizátorům s pořízením foto a video záznamů a jejich následným zpracováním pro účely prezentace závodu.

Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.

Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo převodem.

Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Pokud pořadatel neobdrží startovné do pěti dnů od registrace, bude přihláška stornována. 

Poslední on-line přihláška je možná nejpozději do půlnoci 10.04.2024. 

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např.živelná pohroma, epidemie, nemoc závodníka…) se startovné nevrací. V případě nedostavení se závodníka na závod se startovné nevrací. 

Změny

V případě neúčasti se startovné nevrací. Již zaplacenou registraci lze ovšem převést na někoho jiného (náhradníka). Pro převod startovného na náhradníka pište na info@stopnito.cz.

V případě neúčasti ze zdravotních důvodů lze registraci převést na další ročník Pyšelského kopečku. V tomto případě pište na info@pyselskykopecek.cz. Převod na další ročník lze provést jen jednou. Při nevyužití této možnosti startovné propadá ve prospěch pořadatele.

Všechny výše uvedené změny lze provést pouze do 10.04.2024. Po tomto termínu je změna možná pouze za poplatek 100 Kč splatných na místě.

Startovné

Ve startovném je zahrnuto vlastní startovné + pronájem čipu, občerstvení na trati a v cíli, poukázka na nápoj po závodě (pivo x limo),  u on-line registrovaných a zaplacených do 31.03.2024 číslo se jménem závodníka.

Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na místě a v čase určeném pořadatelem.

Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později, či si je jiným způsobem nárokovat.

Zázemí

V prostoru startu a cíle jsou šatny, wc, sprchy a úschovna věcí.

Parkování

Bude pořadatelskou službou usměrňováno dle počtu přihlášených na odstavné plochy v okolí (do 300m od startu).

Z důvodu omezené kapacity parkoviště je nezbytné při řazení aut dbát pokynů pořadatelů.

Ubytování v okolí

Vybavený pokoj s příslušenstvím a event. snídaní je možné objednat např. v penzionu Sokolovna Pyšely.

Ochrana osobních údajů

Veškeré Vaše údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail považuje organizátor i STOPNI TO za důvěrné a nikomu je dále nesděluje ani nevyužívá k zasílání jakýchkoliv reklamních sdělení.

Údaje o Vás slouží časomíře STOPNI TO a pořadatelům pouze pro účely řádného přihlášení do závodu, k určení věkové kategorie a vyhodnocení dosaženého výsledku.

Na uvedený e-mail zasíláme pouze potvrzení přihlášky, případně důležité organizační informace k závodu a informace týkající se činnosti pořadatele.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním emailových sdělení dle předchozí věty.

Pokud uvedete číslo Vašeho mobilního telefonu, zašle Vám časomíra STOPNI TO po dokončení závodu a ověření výsledku SMS s výsledným časem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Závěrem

Samozřejmostí je kvalitní občerstvení dostupné všem návštěvníkům akce po celou dobu závodů, atrakce pro děti. 

Užijte si prima den v krásných Pyšelích.

Peter Matisko